Home / Posts tagged "meslek lisesi yaz stajı"
formats

İşletmelerde beceri eğitimi rehberi powerpoint sunusu.. İndirmek için tıklayınıznız.. Gelen aramalar:staj dosyası doldurmameslek lisesi staj dosyasılise staj dosyası nasıl doldurulurişletmelerde beceri eğitimistaj dosyası örnekleriişletmelerde beceri eğitimi staj dosyasıstaj dosyası not çizelgesimeslek lisesi staj dosyası doldurmasağlık meslek lisesi staj dosyasımeslek lisesi staj dosyası nasıl doldurulurendüstri meslek lisesi staj dosyasıstaj dosyası devamsızlık çizelgesi nasıl doldurulurstaj defteri devamsızlık

(More)…

 
formats

Meslek Lisesi Bİlgisayar bölümü staj dosyası Bulunduğu siteye ulaşmak için tıklayınız   Gelen aramalar:bilişim bölümü staj dosyasıbilişim teknolojileri bölümü staj dosyasıişletmelerde beceri eğitimi öğrenci iş dosyasıişletmelerde beceri eğitimi dosyasımeslek lisesi bilgisayar bölümü staj defteri örneğistaj dosyası dolumubilişim teknolojileri bölümü staj defteri örneğibilişim bölümü staj dosyası indirmeslek lisesi bilişim bölümü staj dosyasıbilişim teknolojileri yaz staj dosyasılise

(More)…

 
formats

Değerlendirme Madde 65-Kurum ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj dosyası, denetim raporları ile birlikte ders yılının ikinci haftasına kadar alan zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Zorunlu durumlarda stajını öğretim yılı içinde yapan öğrencilerin staj dosyaları ve denetim raporları, kurum müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili alan zümre öğretmenlerince değerlendirilir. Stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerin

(More)…

 
formats

Madde 64- Staj çalışmalarının kurum müdürlüğünce plânlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda müdürün uygun görmesi ile staj çalışmaları, ders yılı içinde de yapılabilir. Kurum dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, staj bitimini izleyen ilk hafta içinde kurum müdürlüğüne teslim edilir.

 
formats

Madde 63- Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj çalışmaları; a) Resmî kurum ve kuruluşlarda, b) Eğitim birimi bulunan veya 20′den fazla personel çalıştıran işletmelerde, c) Staj yapılması plânlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen kurum ve işletmelerde, d) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer

(More)…

 
formats

Staj Çalışması ve Esasları Staj zorunluluğu Madde 58-Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan öğrenciler, meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve kurumda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj çalışması yapmak zorundadırlar. ( Değişik ikinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Staj çalışması işletmelerde yaptırılır. Ancak başarısı açısından kurumda staj

(More)…