Home / Posts tagged "Staj Dosyası" (Page 2)
formats
Published on Ekim 16, 2011, by in Üniversite Stajı.

Ege Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Doldurulmuş Staj Dosyası Örneği Staj dosyası örneğine buradan ulaşabilirsiniz     Gelen aramalar:staj defteri doldurmadoldurulmuş staj dosyasıdoldurulmuş staj defteri örneğistaj dosyası doldurma örneğistaj dosyası doldurma örnekleridoldurulmuş staj defteristaj dosyası örneğisigorta staj defteri doldurma örneğistaj dosyas rneiörnek staj dosyası doldurmastaj dosyası doldurma örneği bilgisayarişletme yönetimi staj dosyası doldurmastaj

(More)…

 
formats

İş dosyası tutma Madde 187- İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan meslekî eğitim ile ilgili bir iş dosyası tutturulur. Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme çizelgesi ve varsa diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personel ile

(More)…

 
formats

Yıl sonu beceri sınavı Madde 83- ( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG ) Kurumlar ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, yapılan beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında yıl sonu beceri sınavına alınırlar. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda, uygulamalı veya hem uygulamalı hem yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders

(More)…

 
formats

Devam-Devamsızlık Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında devam-devamsızlık Madde 73- ( Değişik : 20.9.2008/27003 RG ) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında öğrencilerin devam-devamsızlıklarında, “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır. Veliler, öğrencilerin belgeye dayanmayan devamsızlıklarının nedenini, kurum yönetimine yazılı olarak bildirirler. Kurum müdürlüğünce, özürsüz olarak beş gün okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlığı velilerine bildirilir.

(More)…

 
formats

Madde 64- Staj çalışmalarının kurum müdürlüğünce plânlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda müdürün uygun görmesi ile staj çalışmaları, ders yılı içinde de yapılabilir. Kurum dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, staj bitimini izleyen ilk hafta içinde kurum müdürlüğüne teslim edilir.

 
formats

Madde 63- Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj çalışmaları; a) Resmî kurum ve kuruluşlarda, b) Eğitim birimi bulunan veya 20′den fazla personel çalıştıran işletmelerde, c) Staj yapılması plânlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen kurum ve işletmelerde, d) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer

(More)…